Werkwijze

1.) Inmeten en inspecteren van uw pand.

Naast het inmeten van het pand, waarin u uw praktijk wil gaan vestigen, inspecteren wij het pand. Tijdens de inspectie wordt er gekeken naar de staat van het pand, de (on)mogelijkheden van het pand, kan er een infra structuur (leidingwerk) aangebracht worden, moet de meterkast aangepast worden, is er een klimaatbeheersing aanwezig of kan deze aangebracht worden, hoe is de toegankelijkheid van het pand voor de patiënten en het personeel, is er voldoende parkeergelegenheid voor auto’s, scooters en fietsen, zijn er afspraken ten aanzien van het afvoeren van afval kortom een heel scala van zaken welke aandacht behoeven.

Tijdens de inspectie stellen wij ook vragen aan de verhuurder of verkoper of er medewerking verleent wordt aan een huurvrije periode tijdens de verbouwing, kosten voor het uitbreiden van de meterkast gedeeld kunnen worden met de verhuurder, afspraken over het plaatsen van scheidingswanden met eventuele buren, welke type vloer gelegd is (i.v.m. de mogelijkheden voor het aanbrengen van leidingwerk), is er een kruipruimte aanwezig, is er een vereniging van eigenaren waarmee rekening gehouden moet worden? Zijn er naast de huur nog andere kosten (zoals service kosten) waarmee rekening gehouden moet worden.

Tevens willen wij ook onderzoeken of uw praktijk gevestigd mag worden in het pand, in verband met het geldende gemeentelijke bestemmingsplan.

2.) Programma van Eisen

Voordat wij kunnen starten met het ontwerpen van uw praktijk stellen wij, met u ,het Programma van Eisen op.
In het Programma van Eisen geeft u de eisen aan waaraan uw praktijk moet voldoen, waaronder het aantal behandelkamers en de minimale maatvoering er van.

3.) Schetsontwerp

Het Programma van Eisen gaan wij vertalen in een schetsonwerp. Hierin worden alle benodigde ruimten (vlekken) op een plaats gelegd binnen de beschikbare ruimte in het pand. Met u wordt het schetsontwerp besproken waarna de volgende fase van het ontwerp wordt ingegaan. Ook wordt met u het benodigd interieur voor de wachtruimte, de balie, het kantoor, de instrumentenkasten in de behandelkamers, het sterilisatiemeubel, de vooraadkasten, voor de techniekruimte, de lockers in de kleedruimte, keuken en tafel met stoelen in de personeelsruimte besproken.

4.) Definitief ontwerp

Alle ruimten liggen op de gewenste plaats, in het pand, en daar wordt het benodigd leidingwerk aangegeven. Aan u de vraag om met een kritisch oog naar deze tekening te kijken. Het benodigd interieur is ook verder uitgewerkt. Naast de tekening is een ook materiaallijst – en kleurenstaat gevoegd. Hiermee is het ontwerp gereed. Hiermee kunt u naar een aannemer gaan voor het opvragen van een offerte.

5.) Offerte aanvragen

Voor het aanvragen van een offerte, voor de (ver)bouw van de praktijkruimte, bij een of meerdere aannemers kunt u handig gebruik maken van het definitief ontwerp en de materiaallijst, – de kleurenstaat. Zeker wanneer u bij meerdere aannemers een offerte gaat aanvragen. Wanneer u geen aannemers kent, kan ik voor u een aannemer zoeken.
Bij het aanvragen van een offerte voor nieuwe tandheelkundige apparatuur is het belangrijk om goed door te vragen naar de benodigde software voor uw computers in de praktijk. Zeker wanneer u een groot röntgenapparaat gaat aanschaffen is het belangrijk om hier veel aandacht aan te besteden.

6.) Offerte beoordelen

Na ontvangst van de offerten kunt u deze met elkaar vergelijken, hierbij is het wel de kunst om de “appels met appels” vergelijk te kunnen maken. Hierbij kan ik u behulpzaam zijn.
Wanneer de offerten met elkaar vergeleken zijn volgt er een selectie van en aannemer. Naast een goede kwaliteit / prijsverhouding is het hebben van een “klik” met de aannemer belangrijk. Het is aan u om de opdracht te gunnen aan de aannemer.

7.) Planning opstellen

De datum waarop gestart kan worden met de (ver)bouw van uw praktijk is vaak al bekend. Echter de duur van de (ver)bouw zal in nauw overleg met de aannemer maar ook met het Dental Depot plaats moeten vinden. De looptijd van de (ver)bouw zal in alle redelijkheid met u besproken worden zodat uiteindelijk een datum voor oplevering vastgelegd zal gaan worden.

Houdt u rekening met het volgende:
  • Aanvraag voor nutsleidingen, heeft een looptijd van circa 13 weken;
  • Aanvraag voor telefoon en internet aansluiting, heeft een looptijd van circa 4 weken;
  • Planning voor levering van tandheelkundige apparatuur, heeft een looptijd van circa 8 weken (mits geen vakantieperiode tussen zit);
  • Levering van interieur, heeft een looptijd van circa 4 weken (mits er geen vakantieperiode tussen zit);
  • Levering en monteren van een Miele thermodesinfector, heeft een looptijd van circa 2 a 4 weken;
  • Aannemer heeft na opdrachtverstrekking, circa 2 weken nodig voor voorbereidingswerkzaamheden;
  • Droogtijd van een gestorte vloer, per 1 cm dikte – 1 week (dit kan behoorlijk van invloed zijn op de planning)
  • Na de (ver)bouw van uw praktijk zal deze, door u, schoongemaakt moeten worden. Hiervoor moet u ook tijd reserveren
  • Na de schoonmaak zal het, door u aangeschafte, kleingoed in de praktijk op zijn plaats gelegd moeten worden, hiervoor moet u tijd reserveren.
  • Zodra de tandheelkundige apparatuur geïnstalleerd is volgt er een uitleg, hiervoor moet al het personeel aanwezig zijn. Het is raadzaam om hiervoor tijdig een afspraak te maken met het Dental Depot.
Bovenstaande looptijden gaan pas in nadat  u de goedkeuring verstrekt heeft en de eerste aanbetaling gedaan heeft.

Tevens is het belangrijk om uw systeembeheerder in een vroeg stadium te laten communiceren met de monteur (digitaal) van het dental depot waar u de apparatuur aanschaft. Deze kunnen alvast de benodigde software matige koppelingen met elkaar bespreken.

Wanneer u bestaande tandheelkundige apparatuur gaat verhuizen naar uw nieuwe praktijkruimte is het verstandig om een inventarisatie hiervan te maken en deze te bespreken met het Dental Depot.

Laat voordat de tandheelkundige apparatuur verhuisd wordt de monteur de apparatuur testen op gebreken, deze kunnen na de verhuizing voor u gerepareerd worden.
Een goede planning geeft een ieder inzicht van de datum – en duur waarop de werkzaamheden uitgevoerd worden. Een eventuele uitloop kan tijdig gesignaleerd en bijgestuurd worden. Dit voorkomt onnodige uitloop en ergernis voor alle partijen.Echter tijdens de (ver)bouw komt het vaak voor dat een klant aanvullende werkzaamheden uitgevoerd wil zien. Uiteraard zal getracht worden om deze binnen de gestelde planning uit te voeren, echter met regelmaat zie ik gebeuren dat hierdoor een planning niet gehaald gaat worden. Het is verstandig om vooraf hierover afspraken te maken.

8.) Bouwcontrole

Om ernstige afwijkingen, ten opzichte van het definitief ontwerp, te voorkomen is het raadzaam om bouwcontroles op de bouwlocatie in te lassen. De eerste aan het einde van de ruwbouw fase – de tweede aan het einde van de afbouw fase. Ook hier kan ik u behulpzaam zijn.

9.) Oplevering

De bouwkundige oplevering van uw praktijkruimte.

10.) Afronding

Na het bouwkundig opleveren van het pand volgt de levering van de tandheelkundig apparatuur door uw Dental Depot.

Contactgegevens

Op aanvraag via: rene@visionfordental.nl

BEREIKBAAR OP

Ma-Vr: 8:30-17:30
Za: Op afspraak

Relatiegegevens

Op aanvraag